torstai 14. huhtikuuta 2016

Erään seikkailuleirin syntytarina?

Edellissä postauksessa tuli pohdittua omaa oppimispolkua ja kehittymistä sellaiseksi mitä nyt olen, tämä teksti käsittelee vahvasti asioita tässä ja nyt sekä mitä tulevaisuudessa voikaan tapahtua.Salpauksen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijoden kanssa käynnissä oleva projekti, jossa edustan siis yritysmaailmaa, herätti todella paljon ajatuksia... varsinkin nyt kun projektin loppu oli käsillä. Puuhasimme seikkailuleiriä yhdessä ja koin sen erittäin antoisaksi sekä motivoivaksi.

Yhdessä pidetyt suunnittelupalaverit, tutustumiset toimintaympäristöön ja erillisen seikkailupäivän toteuttaminen osana projektia jne. on saanut minut tuntemaan vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta koko tiimiin. Yhdessä vietetty aika ja toimiminen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi on myös tuntunut hyvältä, tiimistä on tullut minulle tärkeä ja heiltä saamani energia on käynnistänyt monenlaisia hienoja ajatuspolkuja. Yksi niistä on: oliko tämä tässä? Nytkö tämä loppuu? Onko minun luovuttava tästä hienosta ryhmästä? Vastaus on: EiJuuri palasin tiimipalaverista ja yhdessä oppilaiden kanssa päätimmekin, että jatketaan ja tehdään asioita lisää yhdessä. "Puhdistimme pöydän" ja seuraavana meillä onkin jo uusi idea työstettävänä: seikkailuleiri lapsille ja nuorille Evolla! Aivan mahtavaa! Tajusin myös, että haluan olla ehdottomasti vielä enemmän mukana käytännön toteutuksessa, ei enää pelkästään yksittäisen seikkailullisen sisällön tuottajana leirin sisällä, vaan aivan tasavertaisena tiimin jäsenenä toteuttamassa uutta yhteistä projektia. Olisiko tässä aavistus jonkin näköisestä prosessista? ;)

Seikkailuleirin järjestäminen Evon metsissä ja kallioilla on myös tärkeä Dynactille, onhan koko toimintamme alkanut halusta toteuttaa kasvatuksellista toimintaa luonnossa, erityisesti lapsille ja nuorille. Meille on tärkeää, oman toimintamme kautta, edistää lasten ja nuorten terveen luontosuhteen syntymistä ja yhdessä tekemisen kautta oppimisen yhteiskunnallisen merkityksen korostamista. Tämä siksi, että sosiaalisen ja elämyksellisen oppimisen kautta on mahdollisuus löytää niitä tärkeitä sosiaalisia ja henklökohtaisia työkaluja seikkailuun, jota myös elämäksi kutsutaan.

Mitä Dynact tästä saa? Aivan ensimmäinen ja tärkein asia on, että tällä tavoin voimme kantaa omaa yhteiskunnallista vastuuta yrityksenä. Toinen tärkeä asia on se, että olemalla mukana projektissa, opimme itsekin uutta ja voimme kehittää omaa toimintaamme sekä samalla etsiä uusia toimintamuotoja- ja tapoja, siis luoda uutta.Kuten alkuperäinen suunnitelmakin oli, toteutamme mahdollisen seikkailuleirin omakustannehintaan, eli "not for profit" periaatteella. Osallistujamaksulla katetaan vain järjestelykulut. Leiri toteutetaan keskikesällä ja se tapahtuu kokonaisuudessaan retkimuotoisena yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijatiimin kanssa. Maastoleiri edustaa myös seikkailukasvatuksen perinteisintä muotoa, joka erityisesti meille Dynactin väelle erityisen tärkeää, ja olemme hyviä siinä.

Lopuksi haluan kiittää, jo nyt, mukana olevia opiskelijoita siitä sitoutumisesta ja innostuksesta, jonka he ovat onnistuneet tartuttamaan tämmöiseen vanhaan "seikkailujäärään". Tämä projekti olisi aivan hyvin voinut loppua jo ensi sunnuntaina 17.4.2016. Lisää mm. asiaan liittyvää tässä blogissa, heti kun itsekkin tiedämme vähän suuntia, mihin seikkailu meitä vie!

Uusi seikkailu odottaa. Stay tuned!

bloggasi jonne

torstai 24. maaliskuuta 2016

Paluu juurille: Kun seikkailu alkoi

Kevät on ollut jännittävää aikaa, mielessä on vilahdellut takaumia oman seikkailun alkumetreiltä. Itselläni on vahva tausta ja juuret Suomen Nuoriso-Opistossa, Paukkulassa. Siellä törmäsin ensimmäistä kertaa seikkailukasvatukseen ja kohdallani peli oli selvä, sitä polkua kuljen edelleen.

Tänä keväänä on ollut mahdollisuus olla mukana Salpauksen nuoriso- ja vapaa-ajanopiskelijoiden kanssa puuhaamassa seikkailuleiriä nuorille yhteistyössä Seikkailukeskus Saksalan ja Heinolan kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. Kun opiskelijat ottivat yhteyttä projektin tiimoilta, ei tarvinnut pitkään miettiä ollakko mukana vai ei. Palaaminen "juurille" ja seikkailukasvatuksellisen leirin toteuttaminen on oivallinen mahdollisuus reflektoida omaa kasvua, kehitystä ja arvoja, joka myöskin antaa paljon energiaa ja eteenpäin vieviä ajatuksia oman työn kehittämiseen.

Ehkä hienointa on saada olla energisten ja luovien ihmisten kanssa yhteistyössä, kehittäen täysin uutta konseptia, tuoreilla ja "laatikon ulkopuolisilla" ajatuksilla varustettujen tulevaisuuden ammattilaisten kanssa.

Lapset ja nuoret ovat yhteiskuntamme tulevaisuus, heidän eteen tehtävä työ on aina kannattavaa. Seikkailullisen leirin kautta voimme tarjota leiriläisille sosiaalisen oppimisen mahdollisuuksia, tarjota onnistumisen työkaluja ja antaa mahdollisuus harjoitella myös pettymyksiä ja niiden rakentavaa käsittelyä, unohtamatta luontosuhteen kehittymistä ja ympäristö- ja yhteiskuntatietoisuuden laajenemista yksilötasolla.

Oma kasvaminen ohjaajana ja ihmisenä alkoi juurikin näistä elementeistä -90 luvun loppumetreillä ja se kasvaminen toivottavasti jatkuu edelleen. Paluu alkuun auttaa myös muistamaan miksi alun alkaen valitsin tämän polun. Se tuntuu hyvältä. Haluan edelleen jatkaa samalla jotoksella.


"You shall take pleasure in the time while you are seeking, even though you obtain not immediately that which you seek, for the purpose of a journey is not only to arrive at the goal but also to find enjoyment by the way."

Henry van Dykes

bloggasi jonne


torstai 17. maaliskuuta 2016

Seikkailuleiri Dynactin kanssa

Olemme kuuden hengen ryhmä toisen vuoden nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja opiskelijoita Koulutuskeskus Salpauksesta. Aloitimme projektin helmikuun alussa, ottamalla yhteyttä Dynact:iin ja Jonne Saloseen. Jonne oli meille jo aikaisemmin tuttu ensimmäisen vuoden opintojen pohjalta, järjestäen meille unohtumattoman leirin Evolla.Kun lähdimme toteuttamaan projektia, koko ryhmällä oli visio siitä, että haluamme järjestää leirin nuorille. Olimme yhteydessä eri tahoihin, päädyimme kuitenkin Dynactin kanssa meille sopivimpaan yhteistyökumppaniin. Innoikkaina aloimme suunnittelemaan leiriä keskelle luontoa aktiviteetteinä mm. kiipeilyä, ja ryhmäyttävää toimintaa. Päät oli täynnä ideoita, mitä lähtisimme toteuttamaan leirillä. Suunnittelimme raameja leirille, ajankohta, kesto, aikataulu, paikka jne.

Rupesimme miettimään tavoitteita leirin aktiviteeteille. Tässä vaiheessa kaivoimme netistä elämys - ja seikkailukasvatus oppaan, josta rupesimme pohtimaan esim. miten kiipeilyssä näkyisi seikkailukasvatus. Päätaivoitteitamme on nuoren sosiaalinen vahvistaminen, osallisuuden tukeminen ja ympäristökasvatus. Nuorille annetaan mahdollisuus leirin sisällä vaikuttaa ohjelmaan, esim. osallistaa ruuanlaittoon ja iltaohjelman tekoon.

© Johanna Jääskeläinen


Pitkän hiljaiselon jälkeen, kun jo ajatuksiimme hiipi kysymys "Onnistuuko koko leiri edes?" Koimme räjähdysmäisen harppauksen saadessamme Heinolan nuorisopalveluilta myöntävän vastauksen yhteistyöhalukkuuteen. Heiltä löytyy projektiimme juuri sopiva paikka, Seikkailukeskus Saksala, sekä halukkuus haalia oman alueen nuoria mukaan leirille. Käyntimme Heinolan nuorisopalveluilla vahvisti kaikkien mukana olevien tahojen halukkuuden olla mukana leirin toteutuksessa.

Paketti alkaa olla kasassa, SoMe myrsky voi alkaa.
Stay tuned, jatkoa tulossa mm. sosiaaliseen mediaan ;)

Facebook: Dynact
Twitter: @dynact_fi
Instagram: @dynact
Snapchat: @erairmat (opiskelijoiden oma)